යාඥ මධ්‍යස්ථානයේ සිදුවීම, ඇදහිලි කල්ලි, සහ ලාංකීය සංස්කෘතික අර්බුදය.

අපගේ සමාජ අත්දැකීම් ජනමාධ්‍ය මඟින් තියුණු ලෙස සංස්ලේෂණය කරන යුගයක වරින් වර මතුවන ආන්දෝලනාත්මක ප‍්‍රවෘත්ති දින කිහිපයක් හෝ සති කිහිපයක් පුරා අපගේ අවධානය දිනාගෙන ඉක්මණින් අපගේ මතකයෙන් ගිලි හී යයි. […]

Read Article →

කලාව , කලාකරුවා හා සමාජය – 01

දෙවියන් මිය ගිහින් යැයි දාර්ශනිකයා හඩ නගා පැවසීය. කලබල වූ මිනිස්සු එ පිළිබදව හඩනගමින්, දුක් වෙමින්, ඇතැමෙක් ප‍්‍රීති වෙමින්, එ මේ අත දුව ගිය හ. මේ අතර, අපිළිවෙල හුදෙකලා කාමරයක් […]

Read Article →