උපක‍්‍රමික දේශපාලනය සහ එළඹෙන මැතිවරණය

මෙම ලිපිය අප 2010/01/04 දින පල කරන ලද ලිපියකි. වර්තමානයේ ලෝකය පුරා ඇති වී ඇති විප්ලවකාරී අරගලයන් පිලිබදව කෙරෙන සංවාදයක් සදහා මෙම ලිපිය ප‍්‍රයෝජනවත් වේයැයි  අපි විශ්වාස කරමු. ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් […]

Read Article →