“ජනතාවෙනි, මම ටහ්රීර් චතුරශ‍්‍රයට යනවා.” Enacting the Phrase ” We, the People”

ටහ්රීර් චතුරශ‍්‍රයේ සිට වෝල්ස්ටී‍්‍රට් දක්වා විප්ලවයේ ගිනිසිළු. (03 – කොටස) 2011 ජනවාරි 25 දින ඊජිප්තු විප්ලවයේ නිල ආරම්භයට සතියකට පෙර 26 හැවිරිදි ස්ත‍්‍රියක වන අස්මා මහ්ෆූස් සිය ෆේස්බුක් පිටුවේ මෙසේ […]

Read Article →