රිචඩ් සහ විජයගේ මතකය වෙනුවෙන්

1988 පෙබරවාරී 16 දින ඝාතනය කරන ලද විජය කුමාරතුංග සහ 1990 පෙබරවාරි 18 දින ඝාතනය කරන ලද රිචඞ් ද සොයිසා යන ප‍්‍රයාපිත කලාකරුවන්ගේ මතකය වෙනුවෙන්. වන මෘග සාදය -රිචඞ් ද […]

Read Article →

කලාවේ නවාතැන්පලෙන් සමුගත් තවත් එක් මගියෙක් – එච්.එ් පෙරේරා

ජනකරළිය ජංගම රගහළ කලාව යනු උන්මන්තකභාවය කරා අප යන ගමනේ අවසාන නවාතැන්පල වැනිය. සමහරු මෙතනට දුක් සෝ සුසුම් මැද පැමිණෙති. සමහරු මෙතනට ප‍්‍රීතියෙන් ඔදවැඞී පැමිණෙති. සමහරු මෙතැනට තනි තනිව පැමිණෙති. […]

Read Article →