අසීරු ජීවිතයකට සමුදීම – චෙස්ටර් බෙනින්ටන් – (2 කොටස)

අසීරු ජීවිතයකට සමුදීම 2017 වර්ශයේ ජූලි විසි වෙනි දින චෙස්ටර් බෙනින්ටන් සිය පුද්ගලික නවා තැනේ දී ගෙල වැලලා ගැනීමෙන් සිය දිවි හානි කර ගත්තේය. මෙම දිනය චෙස්ටර්ට සුවිශේෂී දිනයකි. එය […]

Read Article →

අසීරු ජීවිතයකට සමුදීම – ලින්කින් පාර්ක් ගායක චෙස්ටර් බෙනින්ටන් (1 කොටස)

Crawling in my skin These wounds will not heal Fear is how I fall Confusing what is real (Crawling – Hybrid Theory) පසුගිය වසරෙදී තවත් ජනප්රිය තාරකාවක් ජීවිතය හැර ගියේය. […]

Read Article →

විකල්ප ක‍්‍රියාකාරීත්වයක් සදහා කියවීමි

විකල්ප ක‍්‍රියාකාරීත්වයක් සදහා  කියවීමි තිරසර ලංකා – BMICH March 31- April 04 විශ්ව විද්‍යාල වෙළද කුටි තිබෙන ශාලාව ලෝකය පුරා සහ ශ‍්‍රී ලංකාවෙි අද දින ආධිපත්‍යධාරීලෙස ක‍්‍රීයාත්මකවන නව ලිබරල් ආර්ථික […]

Read Article →

විවෘත වෙළඳපළ අප සිතන තරම් විවෘත ද? – 2 කොටස

4 – කම්කරු ක්ෂේත‍්‍රයට අදාළ නීතීන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ක‍්‍රියාවලිය තුළ කම්කරු ක්ෂේත‍්‍රයට අදාළ නීති බොහෝ විට සකස් වී ඇත්තේ කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නොවේ. මෙම නීති සකස්ව ඇත්තේ තුන්වන […]

Read Article →